نقشه زمینهای گمرک اندیشه شهریار

نقشه زمینهای گمرک اندیشه شهریار

نقشه زمینهای گمرک اندیشه شهریار

زمین های تعاونی  گمرک اندیشه واقع در فاز 1 اندیشه شهریار می باشد و به قظعات 200 و 500 متری تقسیم شده است . املاک مردانی نقشه تفکیکی این زمینها را برای دانلود و نمایش علاقه منددان بارگزاری نموده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید . 

دانلود نقشه تقکیکی زمین های گمرک اندیشه شهریار 

 

 

این زمینهای بین خیابان طالقانی و خیابان درختی در فاز 1 شهریار  قرار دارند .