احداث باغ و باغچه

احداث باغ و باغچه

احداث باغ و باغچه

مشاورین املاک مردانی در این مقاله به نکات مهم در مورد احداث باغ ، باغ ویلا ، باغ و باغچه می پردازد.

نکاتی در مورد احداث باغ :

1-شرایط آب هوایی : اولین عامل احداث باغ و باغچه یا باغ ویلا شرایط آب و هوایی آن محیط میباشد که خود این عامل شامل چندین مود دیگر نیز میباشد.

الف)دما :درختان میوه خزان دار باید در طول زمستان به تعداد ساعات معین دمایی کمتر از 7 درجه (0 تا 7 درجه سانتی گراد) دریافت کنندتا از حالت استراحت بیرون آمده و شروع به رشد کنند و این امر یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده مناطق کشت درختان میوه مختلف میباشد.

  • :نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است اگر سرمای لازم تامین نگردد در اکثر موارد جوانه های گل در بهار نمی شکفند و محصول تولید نمیکنند.

سوال : اگر در منطقه ای سرمای بهاره وجود داشته باشد باید چه کار کرد؟

-انتخاب ارقامی که در بهار دیرتر گلهایشان باز میشود.

-تا جایی که امکان  دارد از درختان را پایه کوتاه نگه داشت و یا از واریته های پاکوتاه استفاده کرده که در مقابل سرما مقومتر از پایه بلند ها هستند.

-استفاده از هورمون باز دارنده رشد که یکی از آنها آلار است.

-استفاده از بادشکن که در قدیم در اطراف باغ و باغچه دیوار میکشیدند و اما در باغهای وسیع از درختان به عنوان بادشکن استفاده میکنند.

-استفاده از بخاریهای باغی که در کرج و شهریار و اصفهان استفاده میشود و طرز کارشان به این صورت است که بخاری ها را در بین ردیف ها و هر 6 متر به  6 متر نصب میکنند به طوریکه در یک هکتار 100 عدد بخاری باشد.

ب)نور:طول روز بر گل انگیزی درختان  میوه موثر نیست ، اما شدت نور در رشد و باروری درختان بسیار موثر است و تنها راه نور رسانی کافی به درون تاج درخت شکل دهی و تراکم مناسب دادن به شاخه های درخت می باشد و اثر دیگر نور در درختان میوه ایجاد رنگ در میوه هاست.

2-انتخاب نوع خاک : اکثر درختان میوه به بافت خاک حساسیت زیای نشان نمی دهند واگر ک دارای عمق کافی زهکش و PH مناسب باشد به خوبی در آن رشد میکند و محصول کافی می دهند.

البته لازم به تذکر است که خاکهای سبکتر معمولا از خاکهای سنگین کم رطبت تر بوده و به همین دلیل در بهار زودتر گرم و در پایییز دیرتر سرد می شوند و چون تهویه بهتری دارند در صورت کفایت آب و مواد غذایی ، درختان میوه در آنها رشد بیشتری می نمایند.

سوال :در بررسی خاک به منظور احداث باغ و باغچه چه نکاتی در اولویت برخوردارند؟

اولین اولویت عمق خاک و دومین اولویت سطح آب زیرزمینی و اولویت سوم میزان شوری خاک است.

چون کمبود مواد غذایی و آلی خاک و تا حدودی PH نامناسب خاک را می توان با افزودن مواد لازم به خاک جبران کرد و در صورتی که عمق خاک کم باشد می توان گودال هایی با ابعاد نسبتا بزرگ 2 متر حفر و آن را با خاک مرغوب پر کرد و درخت را در آن کاشت هر چند که این ار پر هزینه بود و زهکش  اصطلاح شوری خاک نیز پ هزینه است و تا حد امکان باید از کشت ر این خاکها دوری کرد.

3-انتخاب منطقه (موقعیت محل):

مجموعه عوامل عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب زمین موقعیت محل را تشکیل می دهند.

سوال :تاثیر عوامل جغرافیایی چگونه است؟

اثر این عوامل در مرحله اول بر روی مقدار دمای محیط و در درجه دوم بر روی شدت نور است.

بدین ترتیب که هر چه عرض جغرافیایی بیشتر باشد چون نور خورشید با زاویه کمتری به سطح زمین می تابد میزان دمای محیط و شدت نور کمتری در دسترس گیاهان قرار میگیرد زیاد شدن ارتفاع از سطح دریا نیز باعث کاهش دمای محیط میشود.

شیب زمین بر حسب جهت آن می تواند بر دما اثر مثبت یا منفی داشته باشد .

4-انتخاب واریته (نوع نهال) :

در انتخاب واریته باید توجه کرد که واریته ای انتخاب شود که با شرایط محل سازگار باشد و همچنین در مقابل آفات و امراض نیز مقاوم باشد.

5-عامل اقتصادی :

مهمترین هدف از تولید هر محصول ، کسب در آمد است ودر صورتی که به کشت یک درخت در یک محل اقدام می شود.

بایستی با توجه به سرمایه گذاری زیاد و بلند مدت بازار فروش و حمل و نقل و سایر موارد را در نظر داشت چون حتی اگر محصول دارای کیفیت عالی باشد ولی تقاضایی در بازار نداشته باشد جز ضرر چیزی اید نخواهد شد.