کاربری های غیر مجاز

کاربری های غیر مجاز

کاربری های غیر مجاز

سید حامد امیر آبادی رئیس جهاد کشاورزی شهریار در تشریح اصلی ترین دغدغه مجموعه جهاد کشاورزی این شهرستان عنوان کرد: در حال حاضر، بحران آبی در شهریار، اصلی ترین دغدغه جهاد کشاورزی محسوب می شود و برای کنترل آن در حد توان، تلاش خود را به کار خواهیم بست.

وی افزود: بحران آبی از معضلات جدی کشوری به شمار می رود و شهرستان شهریار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امیرآبادی گفت: در چنین شرایطی مدیریت بهینه مصرف آب و بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری به صورت قطره ای، ضرورتی است که رعایت آن از سوی فعالان این عرصه و متولیان امر، اجتناب ناپذیر محسوب می شود و با حمایت های ویژه دولت در این حوزه، اقدامات بسیار سازنده ای نیز عملیاتی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهریار در خصوص نظارت بر حفظ اراضی زراعی در این منطقه عنوان کرد: باغات و زمین های زراعی این شهرستان مولفه شاخص شهرستان شهریار محسوب می شوند و حفظ آن از اصلی ترین دستورکارهایی است که با جدیت از سوی مسئولان جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: جهاد کشاورزی با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در باغات و تغییر کاربری های غیر قانونی قاطعانه برخورد می کند و از تمامی فعالان کشاورزی و باغداران در خواست می کنیم هر گونه دیوارکشی یا تغییر کاربری را در چارچوب های قانونی و با اخذ مجوز از نهادهای مسئول در این منطقه عملیاتی کنند.

امیرآبادی گفت: اقدامات بسیارقابل توجه و  موثری در خصوص صدور جواز دیوار کشی، حصار کشی و فنس کشی در باغات و اراضی کشاورزی این منطقه اجرایی شده و در صورت درخواست متقاضیان، این امر در چارچوب های قانونی پیگیری خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار یادآور شد: در برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز و دیوارکشی های غیر قانونی با مساعدت و همیاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شهرستانشهریار به توفیقات موثری  دست یافته ایم و امیدواریم همگرایی بین دستگاهی موجود در آینده نیز استمرار یابد.

منبع http://www.mehrnews.com