درباره مبایعه نامه

درباره مبایعه نامه

درباره مبایعه نامه

درباره مبایعه نامه


در این نوشتار مواردی را که هنگام نوشتن مبایعه نامه باید رعایت شود شرح داده شده است .
اگرمبایعه‌ نامه به صورت عادی ودردفترمشاور املاک تنظیم می‌شود، بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا نه ؟ همچنین مشاور املاک باید درهنگام معامله، اسناد مالکیت و هویت طرف‌های معامله  را بررسی و سپس به نوشتن قرارداد اقدام کند.
در قرارداد مبایعه‌ نامه ، باید مشخصات کامل باغ ویلا مورد معامله شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، مساحت عرصه(زمین)، اعیان(بنا)، انشعابات،سند،قیمت از قسمت‌های مشاعی باغ ویلا و سایر ویژگی های  آن به طور دقیق قید شود.
قیمت باغ ویلا باید به طور دقیق مشخص شود و دو طرف معامله نیزچگونگی پرداخت آن را تعیین کنند. یکی ازنکته‌های مهم درمورد خرید باغ ویلا این است که در قرارداد مشخص شود که کل باغ ویلا در ازای یک مبلغ ثابت خریداری شده یا برای هرمتر مربع آن جداگانه قیمت‌ گذاری شده است.فایده این موضوع این است که اگر بعدا مشخص شد، مساحت باغ ویلا کمتر یا بیشتر است، امکان محاسبه بر اساس متراژ وجود داشته باشد تا اختلافی پیش نیاید.
اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایراوراق بهادار نزد مشاوراملاک به امانت گذاشته می‌شود، حتما باید درقرارداد قید شود که این اسناد را می‌توان براساس چه شرایطی و در چه زمانی و به چه کسانی تسلیم کرد.
طرف‌های معامله باید تاریخی مشخص را برای حضور دردفترخانه اسناد رسمی و نقل وانتقال باغ ویلا فروخته شده به صورت سند رسمی مشخص کنند. تاریخ تعیین شده، ملاک بررسی تعهدات طرف‌ها درقرارداد است.همچنین باید مشخص شود که قرارداد درچه مدتی و با چه شرایطی از سوی طرف‌ها قابل فسخ است. طرف‌های معامله می‌توانند توافق کنند که هیچ کدام از آن‌ها حق فسخ معامله را نداشته باشند. همچنین باید مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی ازانجام نشدن تعهدات معین شود