کد رهگیری معاملات املاک و ویژگی های آن

کد رهگیری معاملات املاک و ویژگی های آن

کد رهگیری معاملات املاک و ویژگی های آن

دریافت کد رهگیری معاملات املاک توسط آژانس های مشاوران املاک از سال ۱۳۸۷ اجباری و پس ازآن معاملات املاک سازماندهی و منظم شد. وضع مقررات دریافت کد رهگیری ،از بروزبسیاری تخلفات وجرایم پیشگیری کرد و وقوع جرایم و مشکلات حقوقی وکیفری ناشی ازمعاملات نا سالم  ومشکل دار به شدت کاهش یافت .
در این مطلب  به برخی از ویژگی‌های دریافت کد رهگیری اشاره می‌کنیم .

1.  هنگام ثبت معامله  روشن می‌شود که آیا باغ ویلا موضوع معامله تا لحظه ثبت آن درسامانه ثبت معاملات املاک ومستغلات از طریق این سامامه معامله شده است یا خیر.
2.  ازکلاهبرداری ازطریق انتقال باغ ویلا غیربه واسطه ثبت معاملات وقفل شدن پلاک ثبتی مورد نظربا توجه به کد پستی آن جلوگیری می‌شود.
3.  به روز بودن آمار میزان معاملات صورت گرفته به تفکیک نوع معامله باغ ویلا درسراسرکشورواستفاده از داده‌های آماری آن برای انجام تحلیل‌های آماری واقتصادی توسط مراجع قانونی ورسمی.
4.  پیش بینی مهمترین مفاد قراردادهای مختلف اعم از بیع،اجاره و سرقفلی و غیره درتمام قرارداد های باغ ویلا به صورت یکسان وجلوگیری ازتنظیم قرارداد‌های دست نوشت واحتمال بروزشتباه ودست بردن احتمالی درقراردادها پس از امضای آن.
5.  تنظیم قرارداد با دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک عضو اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد اما با لغو الزامی بودن آن باعث سو استفاده برخی افراد فرصت طلب شده وهرفرد حتی بدون عضویت دراتحادیه‌های صنفی و بدون احرازصلاحیت‌های علمی،اخلاقی و،سوابق سوء احتمالی وغیره وارد حوزه ای می‌شود که بدون صلاحیت کافی درتنظیم معاملات است و باعث ایجاد مشکلات حقوقی وکیفری برای خود وطرفین معامله را فراهم می‌آورد.
6.  شفافیت دراطلاعات معاملات باغ ویلا