آموزش باغبانی

آموزش باغبانی

آموزش باغبانی

مشاورین املاک مردانی پس از معرفی شرایط اقلیمی شهریار و تهیه نهال برای باغ ویلا و نگهداری از گل و گیاه در باغ ویلا و سایر موارد مربوط به باغ ویلا و باغ و باغچه در این مقاله به آموزش باغبانی پرداخته است.

باغبانی یکی از لذت بخش ترین و بهترین تفریح ها است که به مهارت زیادی نیاز ندارد و با دانستن چند نکته  مهم  و ابتدایی میتواند به باغبانی باغ ویلا و باغ و باغچه خود بپردازد و از این تفریح لذت کامل را ببرد.

در باغبانی در مرحله اول باید بدانیم که در باغ ویلا یا باغ و باغچه خود میخواهیم چه کاری انجام دهیم مثلا در باغ ویلا میخواهیم چمن و گل و گیاه بکاریم یا  در باغ و باغچه ای که داریم میخواهیم به کشت سبزی و صیفیجات بپردازیم یا اصلا در باغ و باغچه یا باغ ویلای خود می خواهیم همه این کارها را انجام دهیم.پس قبل از شروع کا هدف خود را مشخص کنید.

بعد از مشخص شدن هدف خود محل کاشت را انتخاب کنید نکته حائز اهمیت در اینجا این است که اگر گل و چمن میخواهید بکارید باید بذانید که برای رشد به 6 ساعت نور آفتاب در روز نیاز دارد اگر آفتاب مناسب ندارید از گیاهان مقاوم به سایه و چمن های مخصوص سایه استفاده کنید. نور خورشید باعث رشد خوب گیاهان و آفت کمتر آن میشود.

مرحله بعد آماده کردن زمین است در این مرحله علفهای هرز زمین را ازبین ببرید و سنگهای بزرگ را جمع کنید و برای بهتر شدن خاک باغ ویلا یا باغ و باغچه را شخم بزنید.

چگونه خاک را تقویت کنید؟برای بهتر کردن عملکرد خاک باغ ویلا و باغ و باغچه خود (خاک برگ پوسیده و کود حیوانی پوسیده شده )تهیه کنید و به خاک اضاافه کنید.

شخم زدن خاک باعث عملکرد بهتر ریشه دهی گیان در باغ ویلا و باغ و باغچه میشود به همین دلیل رعایت نکاتی در هنگام شخم زدن الزامی است.

خاک را تا عمق 20 الی30 سانت زیر و رو کنید.

زمانی خاک را شخم بزنید که کمی رطوبت داشته باشد زیرا اگر خاک خیلی خشک  باشد باعث فرسایش خاک میشود و اگر خیلی خیس باشد باعث آسیب دیدن خاک میشود.

در زمان نتخاب محصول ، محصولی را برای کشت انتخاب منید که با شرایط اقلیمی باغ ویلا و باغ و باغچه شما سازگاری داشته باشد.

طرز آبیاری نهال ها و بذرهای تازه کاشته شده بسیار مهم است زیرا آبیاری زیاد و یا آبیاری کم به گیاهان صدمه می زند شما برای فهمیدن زمان آبیاری گیاه تا عمق 3 سانتی متر خاک را با دست امتحان کنید اگر خشک بود زمان آبیاری است.